Bežecké lyžovanie patrí medzi najzdravšie športy a vychádza z prirodzeného pohybu ako je chôdza či beh. Tento pohyb vytvára predpoklad pre správny telesný rozvoj a deťom je zároveň veľmi blízky. Preto sa ho dokážu naučiť aj na bežkách.

Projekt Ski Academy Bežkárik rozvíjame na Slovensku už niekoľko rokov a je určený pre vekovú kategóriu 4 až 15 rokov. Naším hlavným cieľom je ponúknuť deťom tréningy bežeckého lyžovania zábavnou formou počas ktorých sa naučia samostatne pohybovať na bežkách či zdolávať ťažšie okruhy. Samozrejme pri starších deťoch ponúkame zameranie aj na výkonnostné bežecké lyžovanie, kde ponúkame špecializované tréningy a účasť na regionálnych súťažiach či slovenských pohároch. V takomto prípade chceme ponúknuť rodičom a ich deťom dostupný klub bežeckého lyžovania v ich najbližšom regióne.

Máme tých najlepších certifikovaných trénerov, ktorý majú blízky vzťah ku deťom a prácu s nimi. Preto ponúkame širokú škálu služieb bežeckého lyžovania pre deti všetkých vekových kategórií.

Tešíme sa na Vás a za každú podporu vopred ďakujeme.

NAŠI PODPOROVATELIA